1/9/2021 Κύπρος Φ/Β πάρκο 4.7MW με δυνατότητα αποθήκευσης 6MWh. Έναρξη εργασιών

Έναρξη εργασιών Φ/Β πάρκου ισχύος 4.7MW με δυνατότητα αποθήκευσης 6MWh

Η Easy Power (Cyprus) LTD αφού έγινε η 1η εταιρεία στην Κύπρο η οποία αδειοδοτήθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ανοίγοντας τον δρόμο της ενέργειας για την λειτουργία κάτω από τους κανόνες της Ελεύθερης Ανοιχτής Αγοράς προχωράει τις εργασίες της στην Δημιουργία του 1ου Φ/Β πάρκου στην Κύπρο ισχύος 4,690 kW με δυνατότητα αποθήκευσης 6000 kWh.


Μετά την χρονοβόρα διαδικασία της αδειοδότησης για την λειτουργία των πρώτων υβριδικών σταθμών παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε στην Κύπρο οι εργασίες της προετοιμασίας του εδάφους έχουν ολοκληρωθεί.

Συνέχεια του έργου αποτελεί η εγκατάσταση των μονοαξονικών tracker που θα εγγυηθούν την υψηλή απόδοση του έργου, καθώς και των φωτοβολταϊκών πλαισίων.