Εκπαίδευση μαθητών δημοτικών σχολείων Ρόδου

Εκπαίδευση μαθητών δημοτικών σχολείων Ρόδου στην παραγωγή ενέργειας μέσω του ήλιου

Η εταιρία μας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και σε συνεργασία με τα δημοτικά σχολεία της Ρόδου πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκπαιδευτική εκδρομή στον Φ/Β σταθμό  ισχύος 1,6 MW στο Τσαΐρι.


Στόχος μας είναι η ενημέρωση τω ν παιδιών για τον τρόπο λειτουργίας των Φ/Β σταθμών αλλά και των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν έναντι  των συμβατικών τρόπων παραγωγής ενέργειας.


Στα παιδιά προσφέρονται δωρεάν  μικρά αυτοκινητάκια, σκαθαράκια και λουλούδια  που κινούνται με τον ήλιο έτσι ώστε να ενισχυθεί η εικόνα των πολλαπλών χρήσεων που μπορούν να προκύψουν από την παραγωγή της ενέργειας μέσω του ήλιου.