Ηλιακά Υβριδικά Συστήματα και Εξατομικευμένες Λύσεις

Η τεχνογνωσία και η πολύ μεγάλη εμπειρία  της Easypower, της έδωσαν την δυνατότητα να σχεδιάσει και να αναπτύξει ειδικά Υβριδικά συστήματα,τα οποία συναρμολογούνται επί μετασκευασμένων Ship Containers των 10΄- 20΄και 40΄και αποτελούνται από υπερυψηλής απόδοσης Φ/Β Panels που τοποθετούνται  στην οροφή και τα συρόμενα προστεγάσματά τους,          συσσωρευτές Ιόντων Λιθίου, Υβριδικούς Inverters, Η/Ζ πετρελαίου ή Fuel Cells, δοχεία και αντίστοιχες φιάλες για την αποθήκευση του πετρελαίου ή του υδρογόνου και το ειδικό λογισμικό(EASY EMS), που ελέγχει, διορθώνει και δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης της κάθε μονάδας.

Κάθε compact μονάδα μπορεί να μεταφερθεί ως ένα απλό ship container, να εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία σε 20΄,ενώ μπορεί να εξασφαλίσει αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (24/7),σε οικισμούς, αντλιοστάσια, σχολεία, ιατρεία, σταθμούς αναμετάδοσης, κλπ, σε μη ηλεκτροδοτούμενες περιοχές του πλανήτη, όπου οι κάτοικοι τους υποφέρουν από έλλειψη νερού, τροφής, εκπαίδευσης αλλά και πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ήδη Αυτόνομες/Υβριδικές Μονάδες μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους επί 18 μήνες τώρα, σε off grid περιοχές, με άριστα αποτελέσματα, αφού όχι μόνο παρέχουν καθημερινά δεκάδες ή εκατοντάδες KWh στους χρήστες των, αλλά επιτυγχάνουν εξοικονόμηση στην κατανάλωση πετρελαίου έως και 95% - σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν αποκλειστικά γεννήτριες πετρελαίου.

Σημαντικό ρόλο στην λειτουργία του κάθε Συστηματός μας έχει το ειδικά αναπτυγμένο λογισμικό σύστημα της Εταιρίας μας(EASY EMS), που φροντίζει μέσω των ενσωματωμένων παραμέτρων Αυτοελέγχου, Αυτοδιόρθωσης, Αυτοεκπαίδευσης και Απομακρυσμένης Παρακολούθησης να εξασφαλίσει την πλήρη Αυτονομία και την ιδανική λειτουργία των Μονάδων μας.

Για την μελέτη, τον σχεδιασμό, τις προδιαγραφές και την ανάπτυξη των Αυτόνομων/Υβριδικών Μονάδων, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας(ΟΒΙ), μας έχει απονείμει Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.


Τα βασικά πλεονεκτήματα των Ηλιακών Υβριδικών Μονάδων της Easy Power είναι: