Εγκατάσταση Υβριδικού Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων


Η Easy Power, για λογαριασμό της ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., υλοποίησε την μελέτη,σχεδίαση και κατασκευή ενός από τους πιο προηγμένους Υβριδικούς σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ηλιακής ενέργειας στον κόσμο, συνολικής ισχύος 486kW, με δυνατότητα παραγωγής Πράσινης Ενέργειας, για φόρτιση εώς και 30.000 ηλεκτρικών οχημάτων ετησίως.


Αναλυτικότερα ο υβριδικός σταθμός περιλαμβάνει:


  • Συνολικά 4 φορτιστές μέγιστης ισχύος 100kW με δυνατότητα εκάστου για ταυτόχρονη φόρτιση 2 οχημάτων.
  • Είναι ένας από τους ελάχιστους σταθμούς γρήγορης φόρτισης στον κόσμο που οι φορτιστές του τροφοδοτούνται απευθείας από τις εγκατεστημένες Φ/Β εγκαταστάσεις (DC to DC), χωρίς την προηγούμενη μετατροπή τους σε AC, μειώνοντας τις απώλειες από την μετατροπή  DC to AC to DC έως 10%.
  • Ειδικά μελετημένο, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο Φ/Β σύστημα επί στεγάστρων που εκτός από ενέργεια προσφέρει σκίαση και προστασία από την βροχή των θέσεων στάθμευσης.
  • Ειδικούς υβριδικούς μετατροπείς με ειδικά προσαρμοσμένο λογισμικό διαχείρισης του συστήματος παραγωγής και διάθεση ενέργειας.
  • Σε κάθε πλευρά του ΣΕΑ είναι εγκατεστημένα ηλιακά πλαίσια ισχύος 243KW ικανά να υποστηρίξουν τις ανάγκες φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και να παρέχουν ενέργεια στις κτιριακές υποδομές του ΣΕΑ.​