Net Zero Energy & Carbon Emissions Αεροδρόμια και Κτιριακές Υποδομές

Έχοντας ως δεδομένα ότι από το σύνολο των 35,6 δις τόνων αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται κάθε χρόνο στη Γη, οι δραστηριότητες που μπορούν πράγματι να μηδενίσουν τα εκλυόμενα αέρια τους έως το 2050, είναι η παραγωγή ηλεκτρισμού (27,50%), η βιομηχανία (22,20%) και των κατοικιών και εμπορικών δραστηριοτήτων (12,10%), αποφασίσαμε να εξελίξουμε και βελτιώσουμε την τεχνογνωσία μας, προκειμένου να μπορούμε συνεισφέρουμε και εμείς στις ανάγκες και τον στόχο της παγκόσμιας κοινότητας για το 2050.


Έτσι λοιπόν μετά από αναλύσεις,μελέτες και σχεδιασμούς, αναπτύξαμε πλατφόρμες τεχνογνωσίας και διαμορφώσαμε τεχνοοικομικά μοντέλλα, προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε Δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις, ιδρύματα και οργανισμούς, αφενός να μειώσουν ή εξαλείψουν το περιβαντολογικό αποτύπωμα των κτιρίων και εγκαταστασεών τους και αφετέρου αυτή η επενδυσή τους να μπορέσει να έχει απόσβεση σε λιγώτερο από 7-8 χρόνια.


Η λειτουργία του μοντέλλου μας έχει ως αφετηρία του την ανάλυση των θερμικών απωλειών των κτιρίων, τα ηλεκτρικά φορτία, τις καταναλώσεις ορυκτών καυσίμων (στην θέρμανση και την κίνηση των οχημάτων εντός των χώρων των εγκ/σεων) μελετά και σχεδιάζει τις ενδεικνυόμενες παρεμβάσεις στα κτίρια, την αντικατάσταση των καυστήρων με αντίστοιχες αντλίες θερμότητας, καλύπτει τις ανάγκες κίνησης με ηλεκτρικά οχήματα και η προκύπτουσα μετά τα παραπάνω κατανάλωση ενέργεια, καλύπτεται κατά 100% από την παραγόμενη από Φ/Β εγκ/σεις, που κατασκευάζονται εντός των ορίων των υποδομών.

Στόχος είναι:

Στόχος είναι μέσα από τον συμψηφισμό της καταναλισκόμενης με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ να μπορεί να εξασφαλιστεί η πιστοποίηση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων ως NET ZERO ENERGY & CARBON EMMISSIONS, η οποία είναι μία πολύ σημαντική διεθνή αναγνώριση, με δεδομένο ότι αυτή -σύμφωνα με την δέσμευση των χωρών της ΕΕ θα πρέπει να επιτευχθεί για όλες τις κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, έως το 2050!

Οι μελέτες και τα σχέδια και η εφαρμογή του μοντέλλου μας μπορεί να εφαρμοστεί σε οιαδήποτε κτιριακή υποδομή ή εγκατάσταση(αεροδρόμια, οικισμούς, πανεπιστημιουπόλεις, βιομηχανίες,κλπ), ενώ υπολογίζουμε ότι μέσα στους επομένους 9 μήνες θα μπορέσουμε να παραδώσουμε και το πρώτο αεροδρόμιο που θα έχει την δυνατότητα, να πάρει πιστοποίηση Μηδενικού Ενεργειακού Αποτυπώματος, (NET ZERO ENERGY & CARBON EMMISSIONS)!

Άρα η Εταιρία μας δίνει την δυνατότητα σε δημόσιους φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, να επιτύχουν τους στόχους του 2050 στις εγκ/σεις και υποδομές τους, τρεις δεκαετίες συντομότερα και κυρίως με τον πιο αποδοτικό και οικονομικό τρόπο, με δεδομένο ότι η απόσβεση των επενδεδυμένων κεφαλαίων μπορεί να επιτευχθεί σε λιγώτερα από 7 χρόνια, για εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο νότιο τμήμα της Ευρώπης.

Στόχος είναι μέσα από τον συμψηφισμό της καταναλισκόμενης με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ να μπορεί να εξασφαλιστεί η πιστοποίηση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων ως NET ZERO ENERGY & ΝΕΘΤΡΑΛ CARBON EMISSIONS, η οποία είναι μία πολύ σημαντική διεθνή αναγνώριση, με δεδομένο ότι αυτή  -σύμφωνα με την δέσμευση των χωρών της ΕΕ - θα πρέπει να επιτευχθεί για όλες τις κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, έως το 2050!


Άρα η Εταιρία μας δίνει την δυνατότητα σε  δημόσιους φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους του 2050 στις εγκ/σεις τους(αεροδρόμια,κτιριακές υποδομές, βιομηχανικές εγκ/σεις κλπ, πολύ συντομότερα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από πλευράς απόδοσης και οικονομίας, με δεδομένο ότι η απόσβεση των επενδεδυμένων κεφαλαίων μπορεί να επιτευχθεί σε λιγώτερα από 7 χρόνια, σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο νότιο τμήμα της Ευρώπης.