Λευκωσία 10.270KW Φ/Β σταθμός με 6.000KWh Αποθήκευση Ενέργειας

Η Easypower (CYPRUS) LTD (μέρος της Easypower AE) μετά από προσπάθεια 7 ετών πήρε όλες τις άδειες που χρειαζόταν για την υλοποίηση δύο Υβριδικών Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 10.270KW με 6.000KWh αποθήκευση (3.000KWh ο κάθε σταθμός) κοντά στη Λευκωσία (Κύπρος).


Είναι η πρώτη εταιρία που λαμβάνει άδειες για δύο υβριδικούς σταθμούς στην Κύπρο και μία από τις λίγες στον κόσμο αφού η ενέργεια που θα παράγεται από Φ/Β σταθμούς σε ένα απομακρυσμένο δίκτυο θα πωλείται μέσω του προμηθευτή στους καταναλωτές Μέσης Τάσης στην Κύπρο και στο επόμενο στάδιο στην ελεύθερη ανταγωνιστική αγορά.


Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: Σεπτέμβριος 2020