Ασπρόπυργος

Σχεδίαση μελέτη και εγκατάσταση  Φ/Β σταθμού ισχύος 200kW στην στέγη της εταιρίας Capocci στην περιοχή Ασπροπύργου. Τα Φ/Β πλαίσια που χρησιμοποιήθηκαν είναι της εταιρίας Sunpower και οι μετατροπείς της εταιρίας SMA τύπος Tripower 17.000TL. Ο σταθμός τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2012.