Ασπρόπυργος

Σχεδίαση μελέτη και εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 500kW στην στέγη της εταιρίας Μυρτάλες Α.Ε. στην περιοχή Μαρκοπούλου. Τα Φ/Β πλαίσια που χρησιμοποιήθηκαν είναι της εταιρίας Sunpower και οι μετατροπείς της εταιρίας Fronius τύποι CL 60& CL48. Το έργο συνθέδηκε στο δίκτυο τον Μάρτιο του 2012.