Μελέτη σχεδίαση και εγκατάσταση τριών Φ/Β σταθμών ισχύος 99kW έκαστος (297kW) στην περιοχή της Τρίπολης. Οι σταθμοί έγιναν με διαξονικούς ιχνηλάτες Pairan SF60, Φ/Β πλαίσια Isofoton και μετατροπείς Satcon Powergate Plus 100. Το έργο παραδώθηκε σε λειτουργία και συνδέθηκε στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας το Δεκέμβριο του 2011.