Φ/Β σταθμού ισχύος 309kW - Ασπρόπυργος

Σχεδίαση μελέτη και εγκατάσταση  Φ/Β σταθμού ισχύος 309kW στην Βιομηχανική στέγη του κτιρίου της Κας Τσίγκου Ιφιγένειας στην περιοχή Ασπροπύργου. Τα Φ/Β πλαίσια που θα χρησιμοποιηθούν είναι της εταιρίας Sunpower και οι μετατροπείς της εταιρίας Fronius.