Φ/Β σταθμού ισχύος 700kW - Ασπρόπυργος

Σχεδίαση μελέτη και εγκατάσταση  Φ/Β σταθμού ισχύος 700kW στην Βιομηχανική στέγη  του κου Πρέμπου  στην περιοχή Ασπροπύργου. Τα Φ/Β πλαίσια που θα χρησιμοποιηθούν είναι της εταιρίας Sunpower και οι μετατροπείς της εταιρίας Fronius.