Χωρίο Πάος του Νομού Αχαΐας 2009

Μελέτη σχεδίαση και εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 99kW κοντά στο χωρίο Πάος του Νομού Αχαΐας. Στην εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν  διαξονικοί ιχνηλάτες  Pesos SF80 και Γερμανικά πλαίσια Centrosolar.


O σταθμός τέθηκε σε λειτουργία και συνδέθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ τον Ιούνιο του 2009.