01/07/23 – 14/07/23 Διενέργεια Δοκιμών Εξέλιξης Εξοπλισμού στην Βιτσέντζα της Ιταλίας


Εργαστηριακές δοκιμές σε ειδικούς μετατροπείς και ταχυφορτιστές


Με την πολύ σημαντική υποστήριξη της Ιταλικής εταιρείας E2C και του προσωπικού της, διεξήχθησαν στο εργαστήριο τους που βρίσκεται στην πόλη Βιτσέντζα της Ιταλίας πολυήμερες δοκιμές εξέλιξης εξοπλισμού μας και λογισμικού. Βασικός στόχος μας ήταν η περαιτέρω εξέλιξη του υβριδικού συστήματος φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας με σκοπό την βελτίωση της απόκρισης της σύνδεσης DC μεταξύ συσσωρευτών, Φ/Β πλαισίων, φορτιστών και AC δικτύου. Επίσης διεξήχθησαν δοκιμές τροφοδότησης της αποθηκευμένης ενέργειας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου προς τους συσσωρευτές του υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας και προς το δίκτυο με επιτυχία (V2G).